Hvem kan få
lægeordineret ridefysioterapi?

Hvem kan få lægeordineret ridefysioterapi?

Uden egenbetaling:

– Personer med svært fysisk handicap, der i henhold til overenskomsten er berettiget til vederlagsfri fysioterapi.

Med egenbetaling:

– Blinde og svagtseende
– Personer med Downs Syndrom og autisme, hvis regionen træffer særskilt beslutning herom (dog ikke i Region Hovedstaden)

Personer som ikke opfylder alle de kriterier, der er en forudsætning for tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi, men som har en af følgende diagnoser, er efter regionens særskilte beslutning berettiget til ridefysioterapi:

– Reumatoid artritis
– Muskelsvind
– Cystisk Fibrose
– Handicap efter polio
– Amputationer og ulykkestilfælde
– Fysisk handicap som følge af medfødte eller arvelige sygdomme