Krav til en ridefysioterapeut

Det kræver en videreuddannelse at være ridefysioterapeut

For at kunne blive godkendt til at praktisere ridefysioterapi med tilskud fra sygesikringen, er det et krav, at nye ridefysioterapeuter gennemfører den af Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn godkendte videreuddannelse i ridefysioterapi.

For at blive godkendt som ridefysioterapeut skal fysioterapeuten ligeledes have gennemført ridemærkeprøver/ryttermærker og LB dressurprogram enten før eller efter uddannelsen.

Uddannelsen til ridefysioterapeut veksler mellem teori og praksis og bidrager til at sikre, at ridefysioterapeuterne er godt klædt på med hensyn til at tilbyde den bedste undersøgelse og behandling af børn og voksne, som modtager ridefysioterapi.

Uddannelsen bidrager ligeledes til, at ridefysioterapeuterne forholder sig til kliniske retningslinjer, best practice og tilgængelig dokumentation for såvidt angår de patientgrupper, som får tilbud om ridefysioterapi.

Teoretisk bliver der lagt særlig vægt på:

 • Evidens og best practice på udvalgte diagnosegrupper
 • Effektmåling
 • Test og målemetoder til voksne
 • Test og målemetoder til børn
 • ICF som referenceramme
 • Planlægning af behandling
 • Hesten som fysioterapeutisk redskab
 • Pædagogik

Praktisk lægges der vægt på:

 • Valg af hest
 • Analyse af hestens bevægelser
 • Centreret ridning
 • Bagrytterfunktion
 • Idéer til behandling